Εμείς

ΕΜΕΙΣ

Οι δραστηριότητες της Ελληνικής Εθνικο-πολιτιστικής Αυτονομίας της Σταυρούπολης αφορούν την διατήρηση και προώθηση πολιτισμού και εθίμων της Ελληνικής κοινώτητας.

Ένας από τους κυριότερους στόχους μας είναι η ανάπτυξη της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, αλλά και της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων. Οι καλύτεροι καθηγητές καλλιεργούν στα παιδιά την αίσθηση της τρυφερότητας και αγάπης για τις ρίζες τους.

Επίσης η Ελληνική Εθνικο-πολιτιστική Αυτονομία της Σταυρούπολης διοργανώνει διάφορου είδος εκδηλώσεις σαν τις ελληνικες βραδιές, ελληνικά περίπτερα στις γιορτές της πόλης και δήμου Σταυρούπολης, τουριστικές εκδρομές, εκδηλώσεις χορευτικού και εηνικές γιορτές της Ελλάδας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι δραστηριότητες της Αυτονομίας αυξάνονται συνεχώς λόγο αύξησης αριθμού των μελών της.